Engrospartner har spesialisert seg innenfor kiosk, bensin og servicehandel (KBS) og er den eneste landsdekkende grossisten som kun leverer til dette markedet. Engrospartner har følgende visjon: 

«Det skal være lett og lønnsomt å handle med Engrospartner»

I praksis betyr dette at Engrospartner legger stor vekt på å kjenne sine kunder og deres behov. Vi har forstått at våre KBS-partnere ikke direkte kan sammenliknes med verken dagligvare eller storhusholdning. Vi er spesialist, vi har fokus på KBS og vi vet hvilke krav våre partnere stiller. 

Engrospartner leverer varer og tjenester til Narvesen, YX-Betjent, Shell 7-Eleven, 7-Eleven og Location.  Engrospartner er lokalisert sentralt på Lillestrøm, 22 km fra Oslo, strategisk plassert i forhold til våre samarbeidspartnere.

Engrospartner har et landsdekkende, lukket distribusjonsnettverk med 800 leveringspunkter. Et lukket distribusjonsnettverk påvirkes ikke av andre aktører og vi har derfor en unik leveringspresisjon i hele Norge.

Engrospartner er et 100 % eiet datterselskap av REMA Distribusjon Norge AS.

Reitangruppens verdigrunnlag er dypt rotfestet i vår organisasjon og er styrende for hvordan vi samhandler med våre partnere.

Våre verdier

Kundeweb

Glemt passord?

Kontakt Engrospartner

Leiraveien 11, Postboks 163
Tlf. 66 93 67 00


Supportsenter

Tlf. 66 93 67 10
supportsenter
@engrospartner.no